Nu finns boken igen

Efter att ha varit slutsåld, finns Så fungerar Wikipedia (se flik ovan) äntligen att köpa igen. Gå gärna in på närmaste bokhandel och fråga efter den och nöj dig inte med mindre än att de beställer hem ett ex till dig.