Lägg undan jokrarna och spelreglerna

Jag hjälper stundom folk att skriva. Det har jag skrivit om förut. En av de frågor som jag stöter på är den om jokrar och spelregler.

Ta en titt på bilden nedanför kanske du förstår.

Så där ser en kortlek ut när du tar ut den ur förpackningen. Det jag vill att du fokuserar på är den nedersta raden. Där finns jokrarna och ibland andra kort, såsom spelregler eller reklam för tillverkarna. När du tar ut kortleken ur förpackningen lägger du förmodligen undan jokrarna och spelreglerna utan att tänka särskilt mycket på det.

Men när det gäller skrivande är det många som koncentrerar sig på jokrarna och spelreglerna. Särskilt vanligt är det när man skriver uppsatser.

Titta till exempel på de här instruktionerna för hur man skriver en uppsats. Av 12 rubriker handlar 11 rubrikerna om jokrarna och spelreglerna. Visst behöver man veta vad man skriver i ett abstract och hur man gör en källförteckning, men för sjutton! 11 av 12 rubriker handlar om formfrågor. Och behöver man dubbelt så mycket utrymme för att beskriva hur en källförteckning ska se ut som man behöver för själva uppsatsens innehåll, då kanske man får räkna med att uppsatserna är oläsligt tråkiga. (De här instruktionerna är, för den som tror det, inte ensamma. Tanken är inte att peka ut de här som särskilt dåliga. I själva verket finns det många som delar upp punkt sex i flera olika avsnitt: Tidigare forskning, Syfte, Problemformulering, Metod, etc, och ägnar en massa utrymme åt att beskriva de delarna också.)

Risken blir, som jag har märkt många gånger, att de som ska skriva uppsatser förlorar sig i formalia. ”Är min syftesbeskrivning bra skriven?” snarare än ”Skriver jag intressant om mina fynd?”

Och ja, det spelar roll om man skriver intressant – även när det gäller uppsatser!

Det ökar chansen att andra läser vad man har skrivit. Inte minst ökar det antalet lekmän som är intresserade.

Så jag hoppas att fler som skriver om hur man skriver eller hjälper andra med uppsatser, arbetar för att få folk att bortse från jokrarna i början av arbetet, och lägga energin där den hör hemma: på själva uppsatsämnet.

Om du skriver själv: tänk tillbaka på kortleken. Tänk dig att uppsatsskrivandet är som att stoppa tillbaka en kortlek i asken: börja med att sortera in korten efter färg (sortera upp allt du vill skriva om), ta varje del för sig, och därefter sorterar du in delarna i nummerordning (bestäm vad varje del av uppsatsens innehåll ska handla om och skriv delen), lägg ihop allt i en hög (ett dokument), och till sist: lägg dit jokrarna.

Förresten var det inte jag som tänkte på kortleken som metafor först. Möjligen var det Wink Martindale: