Open access ökar tillgång till forskningsresultat

Tidigare har det varit si och så med vetenskaplig publicering på internet från svenska forskare. Det har ibland mötts av kommentarer om att det inte ger tillräckliga meriter (eller impact, som det kallas – och ja, det finns en skala för impact). Men nu börjar det röra på sig. Nyligen skrev Vetenskapsrådet ett pressmeddelande om sitt nya krav på forskarna: nu krävs det att man publicerar sina rön fritt tillgängligt för alla för att kunna få bidrag från Vetenskapsrådet. Det här innebär att det på sikt kommer att bli enklare för forskare att ta reda på vad andra håller på med, men också att forskningen kommer fler än forskarna till del. Inte minst kommer media få tillgång till förstahandsinformation från forskare. Dit hör på sätt och vis också Wikipedia. Jag vet att det inte ska läggas in egen forskning i Wikipedia, men ju fler källor det finns på nätet av hög kvalitet, desto lättare blir det för de som skriver på Wikipedia att öka kvaliteten. Med tanke på hur välanvänt Wikipedia är, är det här något som i sin tur kommer att sprida sig till skolor och universitet (för jag måste säga att jag inte mötte mycket forskning under mina sju och ett halvt år på eftergymnasiala studier, varav fem och ett halvt år vid Uppsala universitet). Vem vet? Det här kanske gör att Sverige får bättre forskning också…