Är glaset halvfullt eller halvtomt?

The physicist would say that the volume of this cylinder is divided into two equal parts; one a colorless, odorless liquid, the other a colorless, odorless gas. Thus the cylinder is neither full nor empty. Rather, each half of the cylinder is full, one with a gas, one with a liquid.

Den här frågan (om glaset är halvfullt eller halvtomt) har bekymrat pessimister och roat optimister länge. Vissa menar att det beror på glasets tidigare status: om det var fullt eller tomt innan. Andra menar att det bara betyder att glaset är dubbelt så stort som det behöver vara. Jag tror dock precis som några andra: det beror på vem man frågar. Kan vi nu lägga den frågan till handlingarna?