Taktkänsla

Häromdagen skrev en vän till mig en öppen fråga på Facebook: ”vad heter ”pacing” på svenska när det gäller hur fort handlingen i en roman rör sig framåt? Tempokontroll?”

Det kom flera förslag. Jag som har sysslat med lektörsgrejer i flera år kunde inte låta bli att kommentera att det inte riktigt finns något begrepp på svenska, eftersom svenska författare inte verkar ha koll på vad pacing är för något. Det är nämligen ett av de vanligaste problemen som jag stöter på – tillsammans med man saknar en antagonist, att man inte kramar ur allt ur citronen, och att man skriver om för tråkiga saker. (Inte bara i sånt jag får i uppdrag att läsa heller, men det är en bisak.)

Pacing är ett berättartekniskt sätt att variera tempot i en text så att viktiga, spännande, intressanta och/eller genre-relaterade saker framträder tydligt för läsaren, medan oviktiga, ospännande, ointressanta saker förblir i bakgrunden. Det senare motsvaras i fotografier av partier utan fokus och i film av bortklippta scener, medan det tidigare motsvaras av fotografiers fokuspunkter och klassiska musikstyckens mer ljudintensiva partier.

Med tanke på hur viktigt det här är, finns det inte mycket skrivet om det. Jag har inte hittat mycket om det trots att jag har flera hyllmeter skrivarlitteratur, följer flera skrivbloggar och skrivforum, är med i flera författargrupper och diskuterar med andra skrivande människor regelbundet. Jag läser inte så mycket forskning om skrivande som jag kanske borde, men jag tycker att jag borde ha blivit tipsad om det här av de andra som läser sådant. Dock har jag tidigare skrivit om lite liknande saker i mitt blogginlägg ”Innehållet i innehållsförteckningen” och på ett annat ställe, som jag kommer till snart.

En utvikning om utvikningar

Att lägga fokus på viktiga saker och att inte ägna utrymme åt oväsentligheter kan låta som något man gör naturligt. Tyvärr är det långt ifrån så de flesta arbetar. Många skriver berättelser från början till slut, med någon slags synopsis som grund. Jag säger inte att det måste vara ett misstag. I en duktig författares händer, kan allt hända. De flesta hamnar dock i en situation där man antingen inte vill hålla sig nära synopsiset eller kan hålla sig nära synopsiset. Det kan ha många olika orsaker, men resultatet är nästan oundvikligen något som jag lite ovilligt kallar utvikningar. Anledningen till att jag är lite emot termen utvikningar här, är att det kan låta som att det är något bra, något som ger färg och must åt skildringen. Så är det nästan aldrig. Utvikningarna spär ut historien och gör att man till slut inte ser var huvudspåret går någonstans.

Nu vet jag hur många som läser det här tänker: ”men om det ‘nästan aldrig’ är så, då kanske min utvikning är ett av undantagen”. Det kan naturligtvis förhålla sig så att du sitter på ett av de undantagen. Så hur vet man om en utvikning är bra eller inte? Två kännetecken är ganska tydliga:

 • när du kommer på utvikningen så får du en fantastisk kittlande känsla av att ha knäckt en kod/löst en gåta! Du har med andra ord en utvikning som löser ett problem som du tidigare inte hade insett när du skrev synopsiset
 • utvikningen går inte att ta bort. D.v.s. du skadar texten om du skulle ta bort utvikningen. Och då syftar jag inte på att texten skulle bli mindre vacker eller för kort, utan att det skulle uppstå en logisk lucka. Huvudpersonen får plötsligt ingen orsak att rymma hemifrån, eller vännen visar sig plötsligt sakna empati i praktiken.

Fokusera på rätt saker

Åter till huvudfrågan om hur man fokuserar texten rätt (lägg märke till att utvikningen ovan inte går att ta bort, eftersom det då skulle uppstå obesvarade frågor)!

Ett enkelt sätt att lägga fokuset på rätt ställen är att bara börja tänka på vad som är viktigt. Det är inte svårt, men de flesta missar det i listan över vad de gör under resans gång. (Komma på en idé → utveckla idén → lägga saker i rätt ordning → bestämma vilka som är de viktigaste bitarna → skriva någon slags synopsis → skriva själva texten → putsa, skaffa feedback och putsa mer → skicka ut den)

”Börja tänka?” Är det min stora lösning? Nja. Att bestämma vad som är viktigt är ganska enkelt – man kan exempelvis sätta utropstecken i marginalen på de ställen i synopsiset där viktiga saker händer – men det är också bara det första steget.

Det andra steget är att faktiskt sätta fokuset på de viktiga sakerna. Om vi går tillbaka till definitionen ovan, och liknelsen med fotografikonsten: hur sätter man något i fokus i en text?

Det finns två sätt att svara på den frågan. Det första är lite kortare: Man ger det viktiga mer utrymme, såsom jag skrev i Innehållet i innehållsförteckningen. Den stora kärleksberättelsen i en romantisk berättelse på 200 sidor kanske får 120 sidor, medan B-intrigen med det mystiska arvet får 40 sidor och de två mer allmänmänskligt intressanta historierna om trädgårdsmästaren respektive den döende butlern får 20 sidor var. Då har vi delat upp boken efter vad som är viktigt och lagt fokuset därefter. Enkelt, men effektivt. Ingen kan undgå att fatta att butlern inte är det viktiga, och det blir lätt att skriva baksidan, eftersom vi vet klart vilken story som dominerar, vilket också gör att vi inte säger för mycket om vad som ska hända.

Det längre svaret kretsar kring de tre tidpunkterna före, under och efter.

Före

Innan vi träffar på det viktiga, oavsett om det är en person, en händelse eller en känsla, så finns det enkla sätt att fokusera läsarens uppmärksamhet på det. Det kallas att ladda något. Om du skriver om mötet med en statsminister, så kan du ladda den personen genom att låta huvudpersonen få genomgå flera säkerhetsrutiner, intervjuer från flera underhuggare, inställda möten, orimliga krav från staben, frågor från andra som också vill träffa statsministern, etc. Ju fler olika hinder vi tvingas genomgå, desto viktigare person/händelse. Det är här man märker vad som är billig TV: det går att få träffa statsministern utan några särskilda hinder. För att ta ett annat exempel: förväntningarna inför att ha sex med någon första gången är högre än den 150:e gången, inte minst eftersom det tar längre tid att komma dit och vägen är mer hinderfylld. Om den 150:e gången vore lika osäker och krävde samma tid, skulle det kunna göra den lika spännande (och det är kanske inte det enda målet med ett längre förhållande). Fundera på vad du skulle kunna ladda varje viktig grej med.

Ofta är det här ett tillfälle att ta upp byråkrati, krångliga personer, brist på resurser för att kunna nå målet och självförtroendekriser eller inre konflikter inom gruppen. Ju nervösare folk är, desto bättre, oavsett om de försöker dölja det, eller försäger sig på ett komiskt sätt, eller börjar bråka inbördes.

Rent språkligt är det här ett tillfälle då man gärna kan använda sig av adverb och adjektiv, långa meningar och fylliga beskrivningar. Dialogen däremot bör vara mer målinriktad.

Under

Viktiga händelser bör inte heller passera för snabbt, och det bästa sättet att dra ut på dem utan att det irriterar läsaren är att göra det till en längre sekvens, med flera delar. Varje del har då den klassiska dramaturgiska uppbyggnaden med en början, mitt och slut, men slutet vävs samman med nästa början, så att det blir en helhet.

Mitt tips är att arbeta med delmål här. Om händelsen går ut på att huvudpersonen ska hitta sin syster och övertyga henne att följa med, och vi har laddat systern och hindren ordentligt (se ovan). Då kan delmålen vara att huvudpersonen ska få systern för sig själv (återkommande avbrott), få systern att glömma en tidigare oförrätt, visa systern hur allvarlig situationen är, ge goda skäl för att de ska ge sig av, svara på systerns motargument, försvara sig fysiskt mot systerns medhjälpare, fånga in systern igen, och ge sig av. Istället för en dialog på två sidor, kan det här dras ut över 10 sidor eller mer. Framför allt om man inte är så fastlåst vid 1600-talets idéer om de dramatiska enheterna, och låter personerna gå från rum till rum, och personer komma in och gå ut.

Här får man också tänka på att föra in oväntade element, och inte enbart köra rakt fram. Det är lättare att göra än man kan tro, men man måste ha tänkt tanken att man ska göra det också…

Små hinder i form av till exempel icke-fungerande apparater, låsta dörrar och klädproblem är vanliga att fokusera skildringen på.

De viktiga delarna brukar traditionellt skildras i kortare meningar, färre beskrivande delar och mer strömlinjeformat språk. Inte lika poetiskt. Här återberättar man inte vad som händer, utan följer det så nära man bara kan. Dialog återges ordagrant. Personers reaktioner följs ”i slowmotion”, så att allting blir tydligare.

Efter

Se till att läsaren inte går ifrån det viktiga för snabbt genom att hålla ögonen på vad som just hände. Låt personerna reagera på ett sätt som visar att det var viktigt. Då hjälper du också till att göra historien mindre förutsägbar utan att du behöver anstränga dig för att hitta på fler saker.

Det kanske inte borde behöva sägas, men min erfarenhet är att det är bra att göra det ändå: Låt det viktiga få effekter på det som händer efteråt. Ärr, trauman, nya infallsvinklar på livet, mindre pengar, mer pengar, nya lagar, personer som dör, kärlek som slocknar, och så vidare.

Efter-delen kännetecknas ofta av ett mer nostalgiskt språk, jämförelser, och känslor. Det betyder inte alltid långa meningar, till exempel ifall personen fått ett trauma. Men det brukar åtminstone inte vara lika kortfattat som under-delen.

Så hur gör man något oviktigt?

Är det bara att ge något lite utrymme för att det ska bli oviktigt?

Nej.

Man kan svepa förbi flera oviktiga saker på kort tid, det är sant, men det är inte det enda verktyget.

Man kan till exempel använda sig av stereotyper och klyschor för att antyda att något inte är viktigt. Eller så kan man strunta i att namnge oviktiga personer och platser. Man kan hoppa över reflekteringar kring det som händer, eftersom ingen känner någonting. Man kan undvika att lägga dialog där. Man kan låta bli att lägga in utvikningar där. Man kan låta folk börja längta efter nästa grej.

Taktkänsla

Det kan dröja ett tag innan man lär sig hur man ska blanda viktiga och oviktiga grejer. För mycket viktiga grejer, så blir texten lätt överspänd eller stirrig – och det gör den oläsbar. För lite viktiga saker, då finns det ingen orsak att läsa den. På samma sätt som när det gäller att bli expert, så finns det metoder för att korta ner tiden det tar att lära sig det.

Ett sätt är att lyssna på musik. Det är inte helt översättbart, men man kan lära sig en del av hur låtar och låttexter är uppbyggda.

Ett annat sätt är att läsa bra författare och härma dem.

Ett tredje sätt är att ta hjälp av lektörer som mig. Kontakta mig gärna om du vill ha hjälp eller undrar något.

25 svar

 1. Tack för den intressanta texten! ”Pacing” är ett reellt begrepp. Men det har överraskande nog ingen artikel ens på engelskspråkiga Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Pacing), även om den antyds här: https://en.wikipedia.org/wiki/Fiction-writing_mode. Taktkänsla är en bra approximering, eftersom det berör takten (tempot) och är en förmåga. Allt gott.

  • Tack, både för omdömet och tipsen. Mycket av det skrivtekniska saknas tyvärr på Wikipedia, till och med engelskspråkiga. Jag har funderat på att göra något åt det, men det är ett stort ämne och jag måste då lägga upp arbetet, så jag har dessvärre skjutit upp det tills vidare.

 2. […] inte poängteras lika mycket utan det kan räcka med en kort passus snarare än ett helt kapitel. Det handlar om rytm och taktkänsla. När du har den där innehållsförteckningen kan du därför markera vilka de viktigaste sakerna, […]

 3. […] Ett vanligt problem som jag har stött på under mina år som lektör är att författare behandlar alla rollfigurer lika. Det kan låta som en bra sak i verkligheten, men fiktion skiljer sig från verkligheten på flera håll och det här är ett av dem. Man måste välja ett par huvudpersoner och ge dem mer utrymme än de andra rollfigurerna. […]

 4. […] samma gamla fakta och anekdoter som alla andra använt. Skönlitterära böcker å andra sidan har lagt fokus på fel saker: de spännande sakerna får alldeles för lite utrymme medan de tråkiga får hur mycket som helst. […]

 5. […] många texter jag läser, där fokus ligger på det mesta som är oväsentligt, så att historien aldrig får tillräckligt med […]

 6. […] Ge bara utrymme till de konflikter som ska finnas med – de som följer temat, och de som gör störst intryck. Ta bort all annan konflikt. […]

 7. […] Det går inte alltid att använda sig av syltsnittar, förstås. Det tar en massa utrymme och läsarfokus att nämna bilmärken, unika rollfigurer och deras yrken, specifika låtar, och andra syltsnittar. Det är svårt att ange någon gräns för när man ska använda sig av syltsnittar och när det räcker med kakor, men jag brukar rekommendera att man tänker på vad syftet med scenen eller texten är. Om du vill framkalla känslor eller diskutera idéer med läsaren kan syltsnittarna vara en bra metod. Skulle du däremot vara ute efter att fokusera läsaren på något särskilt, till exempel en drastisk förändring (ingen bryr sig om den planka man blir slagen i huvudet med är av björk eller ek), eller om du vill att läsaren ska fokusera på något som kommer längre fram och inte fastna just där (dina rollfigurer kanske är fast i Örebro och nästa sak i intrigen äger rum i Hallsberg), då är det läge att hoppa över syltsnittarna just där. Det kallas för taktkänsla. […]

 8. Fantastiskt bra skrivet om Pacing. Det hade kunnat vara jag som skrev den där inledande frågan om vad pacing heter på svenska, men jag inser att du skrev ditt inlägg innan jag ställde samma fråga på FB. Stor kram Pia

 9. […] scener till en spännande sekvens. Och de kan stryka material som inte måste vara med. De har taktkänsla och vet att det mesta i en berättelse eller en facktext inte behöver betonas. Alternativet blir […]

 10. […] innehåller texten onödiga utvikningar, ologiska kopplingar mellan delarna, svaga antagonister, konstiga betoningar, en alldeles för rak historia, en huvudperson utan fel, och den största synden av alla: det är […]

 11. […] det blir konstigt när man försöker BETONA. ALLA. ORD. I. EN. MENING. Jag har tidigare skrivit om hur man kan betona saker, men hur vet läsaren att det blir […]

 12. […] långt. Nyckeln ligger nämligen i att förvandla förbehållen till ordentliga motargument och ge dem det utrymme de förtjänar. Det betyder bland annat att ta fram den verkliga orsaken till att detaljen får vara med. Som man […]

 13. […] ner mot noll. Det gör jag även när jag arbetar som lektör och skrivcoach, eftersom det avgör vad som är det viktiga i boken. Man behöver inte ha en exakt bild av hur lång boken ska bli, men att ha någon slags bild […]

 14. […] stora problemet med den sortens sidor är att allt blir en stor gröt och att man inte förstår vad som är det viktiga. Hela texten blir […]

 15. […] flesta rollfigurer har familjer. Större rollfigurer behöver mer av det än bifigurerna. Men de flesta nya författare, och många etablerade författare också, tänker inte på de […]

 16. […] sig av olika perspektiv kan göra en berättelse mycket djupare, kan underlätta att få till rätt tempo, och kan dessutom skapa variation för läsaren. Men framför allt är det ett sätt att skildra […]

 17. […] drömmar är inte enbart att berättelsen stannar upp för att rollfiguren ska sova (det kan ge en bra variation i tempot) eller att det inte finns någon framåtrörelse inuti drömmen eller ens att det är bättre med […]

 18. […] kan jag inte utöka längden på scenerna eftersom de distraherar från den verkliga frågan, nämligen systern som de trodde var […]

 19. […] beror det naturligtvis på vilken sorts bok du skriver, vilken genre den tillhör, vilket tempo den ska ha, och vilken stil du vill att den ska ha. Generellt sett — och här talar jag väldigt svepande […]

 20. […] som är underklädda för syftet. De har inte problem med språket, utan de saknar känslan för vilket tempo eller vilken genre boken […]

 21. […] i gruppen måste inte medverka lika mycket och de kan som sagt vara både fler och färre än fyra, men genom att fundera på rollfigurerna […]

 22. […] till med stor kärlek och passion. Här pratar vi nästan uteslutande om den senare typen: tid och utrymme och omsorg ägnas åt platserna. I många fall handlar det om ombonade, inbodda platser, snarare än nybyggen, […]

 23. […] är personifikation en nyckel när du ska gestalta i din text. Och även om gestaltning ibland är överskattat finns det massor av tillfällen då gestaltning är det absolut bästa sättet att skriva, och lika […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: